HighLine Crew har varit verksamma sedan 2010 i Skandinavien och Tyskland inom området för högspänningsledningar och transformatorer upp till 400 kV.

Vår erfarna personal fär utrustade och beredda på alla eventualiteter och utbildade på bästa sätt samt motiverade. Vi stöttar våra uppdragsgivare med personal, utrustning och kunskaper.

Vi tar över allt vad det gäller planering, genomförande, övervakning och dokumentation av de till oss anförtrodda projekten.

Vår personalstyrka arbetar med de mest aktuella säkerhetsföreskrifterna och modern utrustning liksom att de ständigt fortbildar sig inom sina områden.
De är beredda på ständigt förändrade krav i sitt arbete och de följer de olika ländernas specifika föreskrifter, något som hör till vardagsrutinen för oss.

Våra prestationer

ANY POLE, ANY TIME, ANY WHERE

Vår omfångsrika portfölj och konstant höga standard gör oss till din professionella partner.

  • Vi stöttar våra uppdragsgivare med personal och utrustning
  • Vi planerar, arbetsledning, genomför, övervakar och dokumenterar
  • Förmontering och resning av stålkonstruktioner
  • Montering och resning av trä- och kompositstolpar upp till 132 kV (Sverige)