Användarvillkor & Integritet

1. Personuppgiftsskydd – en överblick

Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ge en enkel överblick över vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som du personligen identifierar dig. Utförlig information om personuppgiftsskyddet får du i detta dokument under rubriken Personuppgiftspolicy.

Datainsamling på vår hemsida

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna hemsida?
Databearbetningen på denna hemsida sker av hemsideoperatören. Dennes kontaktdata finns under rubriken Impressum här nedan.

Hur samlar vi in personuppgifterna?
Dina personuppgifter samlas in genom att du meddelar oss dessa. Det kann till exempel handla om personuppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär.
Andra data samlas in automatiskt vid ett besök på hemsidan via vårt IT-system. Detta är framför allt tekniska data (t.ex. internetbrowser, operativsystem eller klockslag då hemsidan anropades). Denna in samling av dina personuppgifter sker automatiskt så snart du söker efter vår hemsida.

Till vad använder vi personuppgifterna?
En del av de data som samlas in behövs för att kunna garantera ett felfritt iordningställande av hemsidan. Andra data använder vi för att analysera dina intressen.

Vilka rättigheter har du till dina personuppgifter?
Du har alltid rätt att oundgängligen få upplysning om ursprung, mottagare och syftet med att samla in och lagra dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att kräva rättelse, spärrning eller radering av desamma. Härtill kommer ytterligare frågor om vår personuppgiftspolicy, som du vänder dig till oss för. Använd adressen under rubriken Impressum. Vidare har du rätt att besvära dig över oss hos övervakande myndigheter

 

Analysverktyg och verktyg hos tredje part

Vid besök på vår hemsida kan ditt surfande komma att utvärderas. Detta sker framför allt med hjälp av cookies och med hjälp av så kallade analysprogram. Denna analys av ditt surfande sker i regel helt anonym; man kan dock inte följa upp ditt surfande. Detta kan motsvara en analys eller användningen kan förhindras med bestämda verktyg. Detaljerad information finner du här nedan under rubriken Personuppgiftspolicyn.
Du kan motsätta dig denna analys. Vi informerar dig om denna möjlighet under rubriken Personuppgiftspolicy.

 

2. Allmänna anvisningar och obligatorisk information om personuppgiftsskyddet

Hemsideoperatören tar personuppgiftspolicyn för skydd av personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter med omsorg och motsvarande gällande vår personuppgiftspolicy, se under rubriken Personuppgiftspolicy. När du använder dig av denna hemsida, kommer olika personuppgifter att samlas. Personuppgifter är data som identiferar dig personligen. Föreliggande personuppgiftspolicy redogör för vilka data vi samlar in och vad vi använder dem till. Du får också reda på vilket sätt och i vilket syfte detta görs.
Vi hänvisar till att all dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation per e-post) uppvisar säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd mot tillgrepp av sådana uppgifter av tredje part är inte möjligt.

 

Anvisningar om ansvariga instanser

Ansvarig instans för dataöverföringen på denna hemsida är:

Highline Crew
Mario Bianga

Waldmeisterstrasse 20
D-18546 Sassnitz

Telefon: +49 172 4753379
E-Mail: info@highlinecrew.com

Ansvarig instans är en fysisk eller juridisk person, som ensam eller tillsammans med andra i syfte beslutar om på vilket sätt man ska bearbeta dessa personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress o. dyl.).

Återkallande av ditt samtycke till databearbetning

Många databearbetningsförlopp är endast möjligt med ditt uttryckliga medgivande. Du kann när som helst alltid återkalla givet samtycke. Det räcker med att du skickar ett enkelt meddelande per e-post till oss. Rättmätigheten att återkalla att all slags databearbetning sker kvarstår oberoende av återkallandet.

Besvärsrätt hos ansvarig övervakningsmyndighet

Vad det gäller brott mot personuppgiftsskyddet står det den drabbade fritt att besvära sig hos ansvariga myndigheter. Ansvariga övervakningsmyndigheter i frågor gällande personuppgiftsskyddet är personuppgiftsombuden i den delstat/region i vilket vårt företag har sitt säte. En lista över personuppgiftsombud med deras kontaktdata återfinnes via denna länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverföringsbarhet

Du har rätt att få ut de automatiskt bearbetade data vi fått ditt samtycke till att bearbeta för att kunna uppfylla ett avtal, hos oss eller hos tredje part i ett sedvanligt, maskinläsbart format. Såvida direktöverföring av dessa data inte krävts av annan ansvarig, sker detta endast, såvida det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna hemsida använder sig av säkerhetsskäl av kryptering som skydd mot överföring av personuppgifter och innehåll som till exempel vid beställningar eller förfrågningar, som ni skickat till oss såsom hemsideoperatör via en SSL- resp. TLS-kryptering. Man känner igen en krypterad förbindelse genom att adressraden till browsern ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen på browserraden.
När SSL- resp. TLS-krypteringen är aktiverad, kan de data som du lämnat till oss inte läsas av tredje part.

Upplysning, spärrning, radering

Du har inom ramen för gällande juridiska bestämmelser alltid oundgängligen rätt till upplysningar om dina sparade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med databearbetningen och i förekommande fall rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa personuppgifter. Därtill kan du alltid vända dig med alla andra frågor om personuppgiftspolicyn till den adress som anges här nedan under rubriken Impressum.

3. Datainsamling på hemsidan

Cookies

Internetsidor använder sig delvis av så kallade cookies. Cookies ställer inte till med några skador och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler, som fastnar på räkneverket i browsern.
De flesta cookies vi använder oss är så kallade “sessioncookies”. Dessa raderas automatiskt när besöket avslutas. Andra cookies lagras på din dator tills du tar bort dem själv. Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen din browser vid nästa besök.

Du kan ställa in din browser så att du blir informerad om när dessa cookies lagras. Cookies tillåts bara i enstaka fall, men utesluts i vissa fall eller generellt, liksom om aktivering av automatisk radering av cookies när man stänger ner browsern. Vid avaktivering av cookies kan funktionaliteten av denna hemsida inskränkas.

Cookies, som används för att kunna genomföra elektronisk kommunikation eller iordningställande av vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. varukorgsfunktionen) lagras enligt skäl i Art. 6 Avsn. 1 lit. f i DSGVO. Hemsideoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna iordningställa tjänster som är felfria och optimerade. Såvida andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfande) lagras kommer dessa att behandlas för sig i Personuppgiftspolicyn behandelt.

Server-loggfiler

Hemsideoperatören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler som överförs automatiskt av din browser. Dessa är:

  • browsertyp och browserversion
  • använda operativsystem
  • vidarebefodrande URL-adress
  • värdnamn på räkneverket
  • klockslag för serveranrop
  • IP-adress

Sammanslagning av dessa personuppgifter med andra datakällor genomförs inte.

Skälet till databearbetning är fastställt i Art. 6 Avsn. 1 lit. f i DSGVO för bearbetning av personuppgifter för att uppfylla ett avtal och andra åtgärder.

 

Kontaktformulär

 

Om du skickat oss ett kontaktformulär i form av en förfrågan kommer dessa uppgifter i formuläret inklusive de av dig där angivna kontaktuppgifterna i syfte att bearbeta denna förfrågan och sparas av oss för eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter lämnar vi dock inte ut utan ditt samtycke.

Bearbetningen av de personuppgifter som angetts i kontaktformuläret sker uteslutande efter ditt samtycke Art.6 Avsnitt 1 lit f i DSGVO). Detta samtycke kan du alltid ta tillbaka. Därtill räcker det med ett enkelt meddelande per e-post till oss. Rättmätigheten att återkalla samtycket till databearbetningsförloppet kvarstår oberört.

De uppgifter du angett i kontaktformuläret kvarstår hos oss tills du kräver att de ska raderas, återkallar ditt samtycke eller om syftet med databearbetningen faller bort (t.ex. efter avslutad bearbetning av din förfrågan). Tvingande juridiska bestämmelser – i synnerhet om förvaringsfrister – kvarstår oberörda.

 

4. Plugins och andra verktyg

Google Maps

Denna hemsida använder sig av API via kartfunktionen Google Maps, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Användning av funktionerna i Google Maps är nödvändig och din IP-adress måste sparas. Denna information överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Hemsideoperatören har inte något inflytande på denna dataöverföring.
Användningen av Google Maps sker i vårt intresse att kunna gestalta vårt online-erbjudande och för att lätt hitta fram till de på vår hemsida angivna platserna. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med Art. 6 Avsn. 1 lit. f i DSGVO.
Ytterligare information om hanteringen av användardata finner du under rubriken Personuppgiftspolicy hos Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

EnglishGermanSwedish

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen